Com l’any passat, seguim confiant amb Dic Drac per a oferir-vos les activitats extraescolars.

Enguany com a novetats, a part de Música i Robòtica, afegim una nova sessió d’anglès d’una hora (New Age II), i el servei de ludoteca de 15.30 a 17.30 durant tot el curs escolar.

Per tant, enguany oferim les següents activitats amb Dic Drac:

 • Ball Modern (2 hores setmanals)
 • New Age I (2 hores setmanals)
 • New Age II (1 hora setmanal)
 • Zumba Kids (1 hora setmanal)
 • Ludoteca (1 o dues hores diàries)

Les activitats de l’AMIPA estan obertes als alumnes del centre (tant socis com no socis) i a gent de la barriada o d’altres escoles. Per tant, si coneixeu algú, els podeu convidar a venir i així segurament s’arribarà al mínim d’alumnes necessaris. Sempre tenen prioritat els alumnes del centre.

Més informació:

Ludoteca

Els preus del servei de ludoteca són els següents:

Mes Socis 1h diària Socis 2h diàries NO socis 1h diària NO socis 2h diàries
Setembre 17 € 20 € 30 € 35 €
Octubre, Novembre, Febrer, Març i Maig 30 € 45 € 35 € 50 €
Desembre, gener, abril i juny 27 € 42 € 32 € 47 €

Dies puntuals:

 • 15:30 – 16:30: 2€ diaris (socis i no socis)
 • 15:30 – 17:30: 3€ diaris (socis i no socis)

Per a inscriure-us a la ludoteca heu d’emplenar la següent fitxa i lliurar-la a la secretaria del centre abans del primer dia.

Resta d’extraescolars

Els preus de la resta d’extraescolars són els següents:

Mes New Age I Ball Modern Zumba New Age II
Socis No socis Socis No socis Socis No socis Socis No socis
Octubre, Novembre, Febrer, Març i Maig 28 € 32 € 25 € 29 € 13 € 15 € 15 € 17 €
Desembre, gener i abril 23 € 27 € 21 € 25 € 11 € 13 € 13 € 15 €

Per a inscriure-us a les extraescolars heu d’emplenar la següent fitxa i lliurar-la a la secretaria del centre abans del primer dia.

Important:

 • El pagament de les activitats és mensual
 • Es realitza en efectiu al monitor de l’activitat
 • El pagament s’ha de realitzar abans de dia 10 de cada mes
 • És necessari mostrar el carnet de soci de l’AMIPA segellat al monitor
Anuncis